Bài 4: Thẻ tiêu đề HTML – HTML Headings

Bài 4: Thẻ tiêu đề HTML

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách tạo các thẻ tiêu đề HTML. Tiêu đề giúp xác định thứ bậc và cấu trúc của nội dung trang web. Bài viết này Học Làm Web sẽ giúp bạn có kiến thức về thẻ tiêu đề trong HTML. Nhưng trước đó bạn hãy chắc chắn mình đã học bài 3 Thuộc tính HTML nhé.

Bài 4: Thẻ tiêu đề HTML - HTML Headings

Sắp xếp nội dung với tiêu đề

HTML cung cấp sáu cấp thẻ tiêu đề, từ thẻ <h1> đến thẻ <h6>; số cấp độ tiêu đề càng cao, tầm quan trọng của nó càng lớn – do đó <h1>thẻ xác định tiêu đề quan trọng nhất, trong khi <h6>thẻ xác định tiêu đề ít quan trọng nhất trong tài liệu.

Theo mặc định, trình duyệt hiển thị các tiêu đề ở phông chữ lớn hơn và đậm hơn văn bản bình thường. Ngoài ra, thẻ tiêu đề <h1> được hiển thị ở phông chữ lớn nhất, trong khi <h6> được hiển thị ở phông chữ nhỏ nhất. (mặc định là như vậy, nhưng còn phụ thuộc vào chủ của website muốn thẻ nào lớn hay nhỏ đều được),

Từ ví dụ trên, kết quả chúng ta có được sẽ như thế này:

Ví dụ về thẻ tiêu đề html

Lưu ý: Mỗi lần bạn đặt thẻ tiêu đề trên một trang web, các biểu định kiểu tích hợp trong trình duyệt web sẽ tự động tạo một số khoảng trống (được gọi là lề) trước và sau mỗi tiêu đề. Bạn có thể sử dụng thuộc tính CSS margin để ghi đè biểu định kiểu mặc định của trình duyệt.

Mẹo: Bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh sự xuất hiện của các thẻ tiêu đề HTML như kích thước phông chữ, độ đậm, kiểu chữ, v.v … bằng cách sử dụng các thuộc tính phông chữ khi tự học CSS .

Tầm quan trọng của thẻ tiêu đều HTML

  • Các thẻ tiêu đề HTML cung cấp thông tin có giá trị bằng cách làm nổi bật các chủ đề quan trọng và cấu trúc của tài liệu. Vì vậy hãy tối ưu hóa chúng một cách cẩn thận để cải thiện tính tương tác của người dùng.
  • Đừng sử dụng các tiêu đề để làm cho văn bản của bạn trông LỚN hoặc in đậm. Chỉ sử dụng chúng để làm nổi bật tiêu đề của tài liệu và để hiển thị cấu trúc tài liệu.
  • Các công cụ tìm kiếm, chẳng hạn như Google, sử dụng các tiêu đề để lập chỉ mục cấu trúc và nội dung của các trang web. Vì vậy hãy sử dụng chúng một cách rất khôn ngoan trong trang web của bạn.
  • Sử dụng các thẻ <h1> làm tiêu đề chính của trang web của bạn. Tiếp theo là các thẻ <h2>, sau đó là các thẻ <h3>ít quan trọng , v.v.

Mẹo: Sử dụng <h1> đánh dấu tiêu đề quan trọng nhất thường ở đầu trang. Một tài liệu HTML nói chung nên có chính xác một thẻ tiêu đề html là <h1>, tiếp theo là tiêu đề cấp thấp hơn như <h2>, <h3>, <h4> và vân vân.

Kết Thúc

Bài viết này đơn giản như vậy thôi. Chúng ta tìm hiểu về thẻ tiêu đề HTML. Khi tự học HTML chúng tôi khuyên bạn nên thực hành thật nhiều. Hãy tự viết những đoạn code của chính bạn để dễ dàng nhớ được chúng đến từng chi tiết.

Có thể bạn chưa xem
0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments