Chuyên Mục

Joomla

Joomla là một CMS được cung cấp miễn phí cho người dùng và được viết bằng ngôn ngữ PHP và kết nối tới cơ sở dữ liệu MySQL. Người dùng có thể dễ dàng cấu hình thành một website hoàn chỉnh.

Joomla – Thiết kế web miễn phí

Sử dụng nền tảng Joom-la bạn có thể tạo ra những website/blog cá nhân đơn giản. Hoặc bạn cũng có thể thiết lập thành những hệ thống website có tính phức tạo cao.

Trong chuyên mục này, chúng tôi sẽ từng bước hướng dẫn bạn cách sử dụng Joomla từ a đến z để tạo ra những website đẹp nhất và hoàn toàn miễn phí.

Các bạn lưu ý, miễn phí ở đây là mã nguồn miễn phí. Còn Hosting và Domain các bạn vẫn phải tự chủ động nhé.

Chưa Có Nội Dung

Chúng tôi đang chuẩn bị cập nhập bài viết cho chuyên mục này. Bạn quay lại xem sau nhé.