Bài 1: Tạo file HTML đầu tiên

Bài 1: Tạo file HTML đầu tiên Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách dễ dàng để tạo một file tài liệu HTML. Các bạn cần lưu ý là một file HTML là một tệp văn bản được lưu với phần mở rộng .html hoặc .htm. Hãy bắt đầu ngay với việc tạo…
Xem chi tiết ...